Carlo Bugatti cabinet

Dit kabinet behoort bij een interieur gemaakt in opdracht van Luisa Casati. Luisa Casati was een zeer rijke markiezin en muze van vooraanstaande kunstenaars rond 1900. Haar naam staat twee maal op het meubel vermeld: 1 keer in tin ingelegd en de andere op het perkament geschilderd. Het was voor Carlo een voorrecht om deze prestigieuze naam te verwerken en daarmee te laten zien dat zijn werk behoorde bij de top van luxe en exclusiviteit.

Restauratie kabinet van Carlo Bugatti

Staat voor restauratie: – Actieve houtworm – Vervuild – Veel ontbrekende houten ornamentjes – Veel ontbrekende benen ornamentjes – Ontbrekende legplank – Ontbrekende sleutel – Veel loszittende onderdeeltjes – Ontbrekende/ afgebroken stukjes draaiwerk – Loszittende hekjes met gedraaide klosjes – Uitgebroken linker bovenhoek van de onderste rechter deur – Klemmende deuren – Klemmende lade.

Uitgevoerde werkzaamheden: – Houtworm bestreden – Veel houten en benen ornamentjes bijgemaakt – Legplank met inlegwerk bijgemaakt – Ontbrekend draaiwerk bijgemaakt – Losse ornamentjes opnieuw vastgezet – Licht schoongemaakt – Inlegwerk van tin opgefrist – Benen ornamentiek opgefrist – Uitgebroken linker bovenhoek hersteld – Uitgebroken deurtje hersteld – Scharnieren van de deurtjes versteld – Zijde passement beter vastgezet – Het mechaniek van de sloten schoongemaakt en gesmeerd – Ontbrekende sleutel laten nagieten en passend gemaakt op het slot – Laden soepel gaand gemaakt – Houtwormgaatjes gevuld (veel) – Hekjes met gedraaide klosjes vastgezet – Glas gedemonteerd en schoongemaakt – Viltglijders onder de poten geplaatst – Houten delen afgewerkt met bijenwas. – Koperen delen afgewerkt met microkristallijne was. Materialen: – Donker gekleurd notenhout – Inlegwerk van tin en messing – Benen ornamentjes – Met gestanst koper omwikkelde zuiltjes – Geperforeerd en gestanste koperen delen – Ornamenten van ebben-, palissander- en notenhout – Gehamerd geel glas – Zijde passementen – Brozen hagedissen – Perkament – Kameelleer (interieur).

Restoration cabinet by Carlo Bugatti.

Condition for restoration: – Active woodworm – Dirty – Many missing wooden ornaments – Many missing bone ornaments – Missing shelf – Missing key – Many loose parts – Missing/broken pieces of turning – Loose gates with twisted bobbins – Broken top left corner of the lower right door – Clamping doors – Clamping drawer.

Work carried out: – Fighting woodworm – Many wooden and bone ornaments added – Shelf with inlay added – Missing turning work added – Loose ornaments reattached – Slightly cleaned – Tin inlays refreshed – Bones ornaments refreshed – Broken top left corner restored – Broken door restored – Hinges of the doors adjusted – Silk trimmings better secured – The mechanism of the locks cleaned and lubricated – Missing key recast and made to fit on the lock – Drawers made smooth – Woodworm holes filled (many) – Gates fixed with twisted bobbins – Glass disassembled and cleaned – Felt glides placed under the legs – The entire cabinet finished with beeswax. Materials: – Dark-coloured walnut – Pewter and brass inlays – Bone ornaments – Stamped copper-wrapped columns – Perforated and punched copper parts – Ornaments of ebony, rosewood and walnut – Hammered yellow glass – Silk trimmings – Lizards in red – Parchment – Camel leather (interior).

Scroll naar boven