Restauratie twee stoelen van Carlo Bugatti

Bij deze twee stoelen was het perkament vervangen voor stof. Deze stof was vastgezet daar waar een verspringende tandlijst hoorde te zitten, ook dit was […]

Restauratie twee stoelen van Carlo Bugatti Lees meer