Restauratie meubels regentenkamer, stijlkamer

Restauratie regentenkamer in samenwerking met de firma Oostendorp Stoffering

Regentenkamer van de Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer, ORKA Restauratie van alle aanwezige meubels waaronder de Hollandse trektafel en de Utrechtse toogkast beide uit de 17e eeuw. […]

Restauratie regentenkamer in samenwerking met de firma Oostendorp Stoffering Lees meer